‘s Lands Huys anno 1742:

Voor 1630 is het oorspronkelijke ‘s Lands Huys, waarschijnlijk samen met o.a. de kerk en de school, gebouwd. Het complex ‘s Lands Huys bestond uit twee gebouwen, het linker blok (het huidige café-restaurant) en het rechter blok, waarin was ondergebracht “Het Brouw Huys”, “Het Back Huys”, “De Paardestal”, “Ingenieurskamer” etc.

Het totale complex deed in die tijd dienst als stafcomplex van de Vesting. Omstreeks 1900 is het laatste restant van dit gebouwencomplex gesloopt.

‘s Lands Huys tegenwoordig:

In april 1980 is begonnen met de reconstructie van het huidige ‘s Lands Huys. Het is letterlijk herbouwd op het oude weer gevonden funderingsresten. De helft van het oude ‘s Lands Huys (het linkerblok) is thans weer in zijn oude glorie hersteld en in maart 1982 in gebruik genomen. Het restaurantgedeelte (de voorzaal) biedt plaats aan ongeveer 65 personen en de grote zaal aan cirsca 130 personen. s’ Lands Huys is het gehele jaar geopend.Vesting Bourtange

Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde, ligt de vesting Bourtange. Een historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. De vesting is in alle opzichten uniek. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad. Restaurant ‘s Lands Huys is gelegen aan het pittoreske Marktplein van de vesting. Naast de compleet gereconstrueerde vestingwerken
treft u in Bourtange een aantal musea, sfeervolle winkeltjes, een kaarsenmakerij, een kinderboerderij en vele bezienswaardigheden uit
vroegere eeuwen.

Er bestaat er de mogelijkheid om in de vesting te overnachten. In een van de voormalige. Soldatenbarakken en het Koetshuis zijn twaalf Vestinglogementen ondergebracht, waarvan enkele zijn voorzien van een heuse bedstee!

Voor meer informatie over Bourtange zie: www.bourtange.nl